بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical uses

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
journal of Ethnopharmacology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   686،698 )
 

Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical uses

حسن  ساجد

 
 
عنوان مقاله: Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical uses
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: مروري-review
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical uses91679

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?