بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl) imidazolyl]dihydropyridines

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Saudi Pharmaceutical Journal
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   170،176 )
 

Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl) imidazolyl]dihydropyridines

محمود  سيفي

 
 
عنوان مقاله: Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl) imidazolyl]dihydropyridines
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: short(brief)report / short(brief)commiunication
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: شيمي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl) imidazolyl]dihydropyridines88791

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?