بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Sirenomelia (mermaid syndrome): An infant from parents who used a special form of snuff

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pakistan Journal of Biological Sciences
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   722،725 )
 

Sirenomelia (mermaid syndrome): An infant from parents who used a special form of snuff

احمد   شريعتي

 
 
عنوان مقاله: Sirenomelia (mermaid syndrome): An infant from parents who used a special form of snuff
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Sirenomelia (mermaid syndrome): An infant from parents who used a special form of snuff88786

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?