بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقايسه تظاهرات راديولوژيک در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   405،410 )
 

مقايسه تظاهرات راديولوژيک در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي

اميرمنصور  کلالي

 
 
عنوان مقاله: مقايسه تظاهرات راديولوژيک در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: عفوني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه تظاهرات راديولوژيک در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي86274

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?