بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هپاتيت مزمن B

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   217،229 )
 

هپاتيت مزمن B

محمد  نادري

 
 
عنوان مقاله: هپاتيت مزمن B
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: مروري-review
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : هپاتيت مزمن B86263

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?