بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقايسه روشهاي ارزيابي عفونت زخم ناشي از سوختگي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پرستاري مشهد
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   7،16 )
 

مقايسه روشهاي ارزيابي عفونت زخم ناشي از سوختگي

محمدحسن  آموزگار

 
 
عنوان مقاله: مقايسه روشهاي ارزيابي عفونت زخم ناشي از سوختگي
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ايندکس نشده
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس نشده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: ترميمي و زيبايي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه روشهاي ارزيابي عفونت زخم ناشي از سوختگي86709

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?