بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوري با سطح فريتين سرم و کم خوني فقر آهن بيمارستان امام رضا(ع) مشهد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   43،48 )
 

ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوري با سطح فريتين سرم و کم خوني فقر آهن بيمارستان امام رضا(ع) مشهد

فرهاد  سميعي منش

 
 
عنوان مقاله: ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوري با سطح فريتين سرم و کم خوني فقر آهن بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: بيمارستان امام رضا(ع)
رشته تخصصی: علوم آزمايشگاهي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوري با سطح فريتين سرم و کم خوني فقر آهن بيمارستان امام رضا(ع) مشهد86240

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?