بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شيوع عوامل تنش زاي شغلي در تکنيسينهاي مرد اورژانس پيش بيمارستاني

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجلهي اصول بهداشت رواني
  دوره  :سال  1389 :صفحه   (   420،429 )
 

شيوع عوامل تنش زاي شغلي در تکنيسينهاي مرد اورژانس پيش بيمارستاني

علي  صمدي

 
 
عنوان مقاله: شيوع عوامل تنش زاي شغلي در تکنيسينهاي مرد اورژانس پيش بيمارستاني
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه:
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : شيوع عوامل تنش زاي شغلي در تکنيسينهاي مرد اورژانس پيش بيمارستاني89799

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?