بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاثير اندازه و شکل سلول بر آستانه ميدان الکتريکي و ولتاژ غشايي بحراني در الکتروتراواسازي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
فصلنامه فيزيک پزشکي ايران
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   ، )
 

تاثير اندازه و شکل سلول بر آستانه ميدان الکتريکي و ولتاژ غشايي بحراني در الکتروتراواسازي

حسين  مزداراني

 
 
عنوان مقاله: تاثير اندازه و شکل سلول بر آستانه ميدان الکتريکي و ولتاژ غشايي بحراني در الکتروتراواسازي
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشگاه تربيت مدرس
رشته تخصصی: فيزيک پزشکي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تاثير اندازه و شکل سلول بر آستانه ميدان الکتريکي و ولتاژ غشايي بحراني در الکتروتراواسازي87707

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?