بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقايسه روش‌هاي خوشه‌بندي در داده‌هاي بيان ژني

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Northern Khorasan University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   1،13 )
 

مقايسه روش‌هاي خوشه‌بندي در داده‌هاي بيان ژني

احسان  صباغيان

 
 
عنوان مقاله: مقايسه روش‌هاي خوشه‌بندي در داده‌هاي بيان ژني
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: آمار حياتي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه روش‌هاي خوشه‌بندي در داده‌هاي بيان ژني90948

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?