بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي نقش عوامل جمعيت­شناختي و شاخص توده­ي بدني بر کيفيت خواب دانشجويان پزشکي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Fundamentals of Mental Health
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   132،139 )
 

بررسي نقش عوامل جمعيت­شناختي و شاخص توده­ي بدني بر کيفيت خواب دانشجويان پزشکي

مهديه  برهاني

 
 
عنوان مقاله: بررسي نقش عوامل جمعيت­شناختي و شاخص توده­ي بدني بر کيفيت خواب دانشجويان پزشکي
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي نقش عوامل جمعيت­شناختي و شاخص توده­ي بدني بر کيفيت خواب دانشجويان پزشکي91256

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?