بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تعيين سن حا ملگي بر اساس اندازه گيري سر تا نشيمن و تطبيق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله زنان مامائي و نازائي ايران
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   53،64 )
 

تعيين سن حا ملگي بر اساس اندازه گيري سر تا نشيمن و تطبيق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگي

محمود  برادران رحيمي

 
 
عنوان مقاله: تعيين سن حا ملگي بر اساس اندازه گيري سر تا نشيمن و تطبيق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگي
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: راديولوژي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تعيين سن حا ملگي بر اساس اندازه گيري سر تا نشيمن و تطبيق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگي85388

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?