بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاثير برنامه‌ي تمرين هوازي بر سطح هورمون‌هاي لوتئيني، محرک فوليکولي، تستوسترون و دهيدرواپي‌اندرسترون پلاسماي زنان چاق مبتلا به سندرم تخ

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   39،46 )
 

تاثير برنامه‌ي تمرين هوازي بر سطح هورمون‌هاي لوتئيني، محرک فوليکولي، تستوسترون و دهيدرواپي‌اندرسترون پلاسماي زنان چاق مبتلا به سندرم تخ

فهيمه  ايازخوش هوا

 
 
عنوان مقاله: تاثير برنامه‌ي تمرين هوازي بر سطح هورمون‌هاي لوتئيني، محرک فوليکولي، تستوسترون و دهيدرواپي‌اندرسترون پلاسماي زنان چاق مبتلا به سندرم تخ
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: فيزيولوژي ورزشي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تاثير برنامه‌ي تمرين هوازي بر سطح هورمون‌هاي لوتئيني، محرک فوليکولي، تستوسترون و دهيدرواپي‌اندرسترون پلاسماي زنان چاق مبتلا به سندرم تخ91230

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?