بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي آزمايشگاهي ريزنشت تاجي چهار نوع ماده پرکننده تاج دندان با روش نفوذ رنگ

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Medical Research Journal of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   605،613 )
 

بررسي آزمايشگاهي ريزنشت تاجي چهار نوع ماده پرکننده تاج دندان با روش نفوذ رنگ

کتايون  صفري ملک آبادي

 
 
عنوان مقاله: بررسي آزمايشگاهي ريزنشت تاجي چهار نوع ماده پرکننده تاج دندان با روش نفوذ رنگ
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي کودکان
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي آزمايشگاهي ريزنشت تاجي چهار نوع ماده پرکننده تاج دندان با روش نفوذ رنگ90939

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?