بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درصد و تعداد مطلق سلول‌هاي کشنده طبيعي خون محيطي در سقط جنين مکرر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   313،322 )
 

درصد و تعداد مطلق سلول‌هاي کشنده طبيعي خون محيطي در سقط جنين مکرر

بي بي زهرا  حسيني پور

 
 
عنوان مقاله: درصد و تعداد مطلق سلول‌هاي کشنده طبيعي خون محيطي در سقط جنين مکرر
نوع همکاری: نویسندههفتم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: ترميمي و زيبايي
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : درصد و تعداد مطلق سلول‌هاي کشنده طبيعي خون محيطي در سقط جنين مکرر90937

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?