بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اثر عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل بر رگ زايي در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Arak Medical University Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   62،68 )
 

اثر عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل بر رگ زايي در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه

جينا  خياط زاده

 
 
عنوان مقاله: اثر عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل بر رگ زايي در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
رشته تخصصی: بيوتکنولوژي مولکولي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : اثر عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل بر رگ زايي در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه90929

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?