بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر‌شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Birjand University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   231،241 )
 

اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر‌شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت

جواد  حامي

 
 
عنوان مقاله: اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر‌شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: علوم تشريحي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر‌شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت90926

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?