بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تظاهر اوليه توبرکلوز نازوفارنکس با توده گردني ،گزارش مورد و مرور مقالات

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله گوش،گلو، بيني و حنجره ايران،
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   19،22 )
 

تظاهر اوليه توبرکلوز نازوفارنکس با توده گردني ،گزارش مورد و مرور مقالات

سامان  رضايي

 
 
عنوان مقاله: تظاهر اوليه توبرکلوز نازوفارنکس با توده گردني ،گزارش مورد و مرور مقالات
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: گوش و حلق وبيني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تظاهر اوليه توبرکلوز نازوفارنکس با توده گردني ،گزارش مورد و مرور مقالات86700

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?