بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي تاثير برنامه ايمن سازي در برابر استرس بر استرس ادارک شده پرستاران شاغل در بخش روان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Evidence Based Care
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   35،43 )
 

بررسي تاثير برنامه ايمن سازي در برابر استرس بر استرس ادارک شده پرستاران شاغل در بخش روان

مسعود  کاشاني لطف آبادي

 
 
عنوان مقاله: بررسي تاثير برنامه ايمن سازي در برابر استرس بر استرس ادارک شده پرستاران شاغل در بخش روان
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: SID/Iranmedex/Magiran
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس نشده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: روانشناسي باليني
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي تاثير برنامه ايمن سازي در برابر استرس بر استرس ادارک شده پرستاران شاغل در بخش روان91160

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?