بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شيوع حاملين استرپتوکوکوس پنومونيه در نازوفارنکس کودکان سالم زير 6 سالدرکودکستان هاي شهر مشهد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پنوموکوک

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله گوش،گلو،بيني و حنجره ايران،
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   119،126 )
 

شيوع حاملين استرپتوکوکوس پنومونيه در نازوفارنکس کودکان سالم زير 6 سالدرکودکستان هاي شهر مشهد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پنوموکوک

احمد  زمانيان

 
 
عنوان مقاله: شيوع حاملين استرپتوکوکوس پنومونيه در نازوفارنکس کودکان سالم زير 6 سالدرکودکستان هاي شهر مشهد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پنوموکوک
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: گوش و حلق وبيني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : شيوع حاملين استرپتوکوکوس پنومونيه در نازوفارنکس کودکان سالم زير 6 سالدرکودکستان هاي شهر مشهد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پنوموکوک 85381

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?