بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي اپيدميولوژيکي تب کريمه کنگو (CCHF) درخراسان رضوي (1388)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Medical Sciences Journal of Islamic Azad University,Tehran Medical Branch
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   61،66 )
 

بررسي اپيدميولوژيکي تب کريمه کنگو (CCHF) درخراسان رضوي (1388)

عليرضا  ظهور

 
 
عنوان مقاله: بررسي اپيدميولوژيکي تب کريمه کنگو (CCHF) درخراسان رضوي (1388)
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي تهران
رشته تخصصی: اپيدميولوژي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي اپيدميولوژيکي تب کريمه کنگو (CCHF) درخراسان رضوي (1388)90109

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?