بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي اثربخشي افزودن سيپروهپتادين به ريسپريدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتيستيک: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Sabzevar University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   6،13 )
 

بررسي اثربخشي افزودن سيپروهپتادين به ريسپريدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتيستيک: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده

آزاده  سلطاني فر

 
 
عنوان مقاله: بررسي اثربخشي افزودن سيپروهپتادين به ريسپريدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتيستيک: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي اثربخشي افزودن سيپروهپتادين به ريسپريدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتيستيک: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده91093

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?