بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي ارتباط بين اندکس آپنه-هيپوپنه با شاخص توده بدني در بيماري انسدادي مزمن ريوي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   41،45 )
 

بررسي ارتباط بين اندکس آپنه-هيپوپنه با شاخص توده بدني در بيماري انسدادي مزمن ريوي

مجيد  ميرصدرائي

 
 
عنوان مقاله: بررسي ارتباط بين اندکس آپنه-هيپوپنه با شاخص توده بدني در بيماري انسدادي مزمن ريوي
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: Chemical Abstract
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
رشته تخصصی: ريه
دوره تحصیلی: پزشک فوق تخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي ارتباط بين اندکس آپنه-هيپوپنه با شاخص توده بدني در بيماري انسدادي مزمن ريوي91037

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?