بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ادم پولمونر به دنبال عمل جراحي سزارين تحت بي حسي اسپاينال، گزارش مورد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   79،83 )
 

ادم پولمونر به دنبال عمل جراحي سزارين تحت بي حسي اسپاينال، گزارش مورد

ابراهيم  گلمکاني

 
 
عنوان مقاله: ادم پولمونر به دنبال عمل جراحي سزارين تحت بي حسي اسپاينال، گزارش مورد
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: بيهوشي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : ادم پولمونر به دنبال عمل جراحي سزارين تحت بي حسي اسپاينال، گزارش مورد88733

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?