بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش 9 مورد آدنوئيد سيستيک کارسينوماي تراشه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   41،46 )
 

گزارش 9 مورد آدنوئيد سيستيک کارسينوماي تراشه

نعمت ا…  مختاري اميرمجدي

 
 
عنوان مقاله: گزارش 9 مورد آدنوئيد سيستيک کارسينوماي تراشه
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: گوش و حلق وبيني
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : گزارش 9 مورد آدنوئيد سيستيک کارسينوماي تراشه86331

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?