بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تأثير ماساژ بر درد هنگام واکسيناسيون در نوزادان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Northern Khorasan University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   51،56 )
 

تأثير ماساژ بر درد هنگام واکسيناسيون در نوزادان

الهه  سالاري

 
 
عنوان مقاله: تأثير ماساژ بر درد هنگام واکسيناسيون در نوزادان
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: ايمني شناسي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تأثير ماساژ بر درد هنگام واکسيناسيون در نوزادان90828

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?