بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش يک مورد نئوپلازي اينترااپي تليال سلول سنگفرشي ايزوله قرنيه در بيماري با علايم خشکي چشم يک طرفه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Ophthalmology Bina
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   78،82 )
 

گزارش يک مورد نئوپلازي اينترااپي تليال سلول سنگفرشي ايزوله قرنيه در بيماري با علايم خشکي چشم يک طرفه

مريم  دورانديش لنگرودي

 
 
عنوان مقاله: گزارش يک مورد نئوپلازي اينترااپي تليال سلول سنگفرشي ايزوله قرنيه در بيماري با علايم خشکي چشم يک طرفه
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: چشم پزشکي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : گزارش يک مورد نئوپلازي اينترااپي تليال سلول سنگفرشي ايزوله قرنيه در بيماري با علايم خشکي چشم يک طرفه90812

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?