بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

باز خورد شر کت کنندگان در کار گاههاي يادگيري مساله محور به عنوان تجربه اي جديد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The Future of Medical Education Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   21،25 )
 

باز خورد شر کت کنندگان در کار گاههاي يادگيري مساله محور به عنوان تجربه اي جديد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

محمدرضا  جمعه زاده

 
 
عنوان مقاله: باز خورد شر کت کنندگان در کار گاههاي يادگيري مساله محور به عنوان تجربه اي جديد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : باز خورد شر کت کنندگان در کار گاههاي يادگيري مساله محور به عنوان تجربه اي جديد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد90754

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?