بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تشخيص باليني گام به گام 86

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   339،345 )
 

تشخيص باليني گام به گام 86

محمود  پناهي

 
 
عنوان مقاله: تشخيص باليني گام به گام 86
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: اطفال
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تشخيص باليني گام به گام 8686696

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?