بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آبتاليپوپروتئينمي (گزارش دو مورد)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   96،100 )
 

آبتاليپوپروتئينمي (گزارش دو مورد)

فاطمه  حيدري

 
 
عنوان مقاله: آبتاليپوپروتئينمي (گزارش دو مورد)
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : آبتاليپوپروتئينمي (گزارش دو مورد)86690

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?