بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

همه گيرشناسي بيماران مبتلا به مننژيت و مننگوآنسفاليت تحت حاد بستري در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) 83 - 1382

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   ، )
 

همه گيرشناسي بيماران مبتلا به مننژيت و مننگوآنسفاليت تحت حاد بستري در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) 83 - 1382

مريم  مجتبوي

 
 
عنوان مقاله: همه گيرشناسي بيماران مبتلا به مننژيت و مننگوآنسفاليت تحت حاد بستري در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) 83 - 1382
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: عفوني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : همه گيرشناسي بيماران مبتلا به مننژيت و مننگوآنسفاليت تحت حاد بستري در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) 83 - 138285327

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?