بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقايسه تعداد ماست سل ها در استروماي کارسينوم سلول بازالپوستو ضايعات غيرالتهابي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   ، )
 

مقايسه تعداد ماست سل ها در استروماي کارسينوم سلول بازالپوستو ضايعات غيرالتهابي

ميترا  عباسي

 
 
عنوان مقاله: مقايسه تعداد ماست سل ها در استروماي کارسينوم سلول بازالپوستو ضايعات غيرالتهابي
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: آسيب شناسي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه تعداد ماست سل ها در استروماي کارسينوم سلول بازالپوستو ضايعات غيرالتهابي85325

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |



Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?