بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش يک مورد آندومتريوزيس پوليپوئيد سيگموئيد با شباهت به کانسر کولون

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   ، )
 

گزارش يک مورد آندومتريوزيس پوليپوئيد سيگموئيد با شباهت به کانسر کولون

آرمين  عطاران زاده

 
 
عنوان مقاله: گزارش يک مورد آندومتريوزيس پوليپوئيد سيگموئيد با شباهت به کانسر کولون
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: آسيب شناسي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : گزارش يک مورد آندومتريوزيس پوليپوئيد سيگموئيد با شباهت به کانسر کولون 85323

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?