بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چگونگي مصرف خون و فرآورده هاي آن در بيمارستان امام رضا (ع)سال 1382

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   ، )
 

چگونگي مصرف خون و فرآورده هاي آن در بيمارستان امام رضا (ع)سال 1382

مهري  تفضلي

 
 
عنوان مقاله: چگونگي مصرف خون و فرآورده هاي آن در بيمارستان امام رضا (ع)سال 1382
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: آسيب شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : چگونگي مصرف خون و فرآورده هاي آن در بيمارستان امام رضا (ع)سال 138285320

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?