بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case report

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of oral Science
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   91،94 )
 

Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case report

فرامرز  بابازاده

 
 
عنوان مقاله: Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case report
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case report87634

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?