بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Effect of Dill (Anethum graveolens Linn.) seed on uterus contractions pattern in active phase of labor

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Indian Journal of Traditional Knowledge
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   602،606 )
 

Effect of Dill (Anethum graveolens Linn.) seed on uterus contractions pattern in active phase of labor

مريم  کبيريان

 
 
عنوان مقاله: Effect of Dill (Anethum graveolens Linn.) seed on uterus contractions pattern in active phase of labor
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی: مامايي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Effect of Dill (Anethum graveolens Linn.) seed on uterus contractions pattern in active phase of labor91547

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?