بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1010،1019 )
 

Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis

آرش  آريان پور

 
 
عنوان مقاله: Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: مروري-review
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis91535

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?