بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplement

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Food and Chemical Toxicology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   455، )
 

Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplement

محمود  صادقي

 
 
عنوان مقاله: Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplement
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: شيمي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplement91529

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?