بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

An investigation of the spectrum of common and rare inherited coagulation disorders in North-Eastern Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Blood Transfusion
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

An investigation of the spectrum of common and rare inherited coagulation disorders in North-Eastern Iran

مسعود  شاهروديان

 
 
عنوان مقاله: An investigation of the spectrum of common and rare inherited coagulation disorders in North-Eastern Iran
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: کلينيک سرور
رشته تخصصی: علوم آزمايشگاهي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : An investigation of the spectrum of common and rare inherited coagulation disorders in North-Eastern Iran91526

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?