بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Essential Oil Bearing Plants
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   339،345 )
 

Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran

مريم  اسکندري

 
 
عنوان مقاله: Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran 86603

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?