بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal mass

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Archives of Disease in Childhood
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1077، )
 

Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal mass

سارا  حاجيان

 
 
عنوان مقاله: Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal mass
نوع همکاری: نویسندههفتم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal mass91486

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?