بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Gangrenous appendicitis in a child with Henoch - Schonlein purpura

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Jurnal of pediatric surgery
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   33،35 )
 

Gangrenous appendicitis in a child with Henoch - Schonlein purpura

احمد  آموزشي

 
 
عنوان مقاله: Gangrenous appendicitis in a child with Henoch - Schonlein purpura
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: بيمارستان امام رضا(ع)
رشته تخصصی: جراحي عمومي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Gangrenous appendicitis in a child with Henoch - Schonlein purpura87204

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?