بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Pulmonary tuberculosis in the elderly

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Tanaffos
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   52،57 )
 

Pulmonary tuberculosis in the elderly

آزيتا  آذريان

 
 
عنوان مقاله: Pulmonary tuberculosis in the elderly
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: راديولوژي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Pulmonary tuberculosis in the elderly87690

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?