بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Effects of peritoneal exposure to povidone iodine, heparin and saline in post surgical adhesion in rats

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Research in Medical Sciences
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   135،140 )
 

Effects of peritoneal exposure to povidone iodine, heparin and saline in post surgical adhesion in rats

اميرعلي  آريان

 
 
عنوان مقاله: Effects of peritoneal exposure to povidone iodine, heparin and saline in post surgical adhesion in rats
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: دامپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Effects of peritoneal exposure to povidone iodine, heparin and saline in post surgical adhesion in rats87679

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?