بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Prevalence of Hepatitis C Virus Genotypes in Mashhad, Northeast Iran.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Public Health
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   56،61 )
 

Prevalence of Hepatitis C Virus Genotypes in Mashhad, Northeast Iran.

لنا  گشايشي

 
 
عنوان مقاله: Prevalence of Hepatitis C Virus Genotypes in Mashhad, Northeast Iran.
نوع همکاری: نویسندههفتم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
رشته تخصصی: ميکروبيولوژي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Prevalence of Hepatitis C Virus Genotypes in Mashhad, Northeast Iran.91455

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?