بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Determination of Aflatoxin M1 in Milk by ELISA Technique in Mashad (Northeast of Iran)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
ISRN Toxicology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1،4 )
 

Determination of Aflatoxin M1 in Milk by ELISA Technique in Mashad (Northeast of Iran)

حليمه  مرادنيا

 
 
عنوان مقاله: Determination of Aflatoxin M1 in Milk by ELISA Technique in Mashad (Northeast of Iran)
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: Chemical Abstract
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: علوم و صنايع غذايي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Determination of Aflatoxin M1 in Milk by ELISA Technique in Mashad (Northeast of Iran)91452

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?