بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Current Nanoscience
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   680،684 )
 

The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes

محمد  ملائکه نيکوئي

 
 
عنوان مقاله: The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes 91445

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?