بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid Profile

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pediatrics & Neonatology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   334،339 )
 

Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid Profile

شيما  تولايي

 
 
عنوان مقاله: Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid Profile
نوع همکاری: نویسندهنهم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: بيوشيمي باليني
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid Profile91441

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?