بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The open medicinal chemistry journal
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   15،19 )
 

Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.

شبنم  شاهسوند

 
 
عنوان مقاله: Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: سم شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.91422

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?