بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

An audit of combined modality therapy for esophageal squamous cell carcinoma from a teaching hospital in Iran.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Indian J Gastroenterol
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   33،34 )
 

An audit of combined modality therapy for esophageal squamous cell carcinoma from a teaching hospital in Iran.

سميرا  محتشمي

 
 
عنوان مقاله: An audit of combined modality therapy for esophageal squamous cell carcinoma from a teaching hospital in Iran.
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : An audit of combined modality therapy for esophageal squamous cell carcinoma from a teaching hospital in Iran.87650

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?